فلسفه لوگوی کارنو

شرکت کارنو اندیشان ماد با هدف انجام کاری نو و ایجاد نگاهی نو در صنعت سلامت و زیبایی در دو دهه گذشته فعالیت خود را آغاز نموده و همواره در این صنعت متفاوت و پیشرو بوده است. زمینه های بیست سال این شرکت نشان از ساختاری منظم و ثابت یافته است. همین دلیل مربع و مستطیل مبنایی شد.

مربع مستطیل از لحاظ روانشناسی، نشانه ثبات و نظم هستند. می‎توان گفت این اشکال در ذهن مخاطب اطمینان و ثبات را تداعی می کنند. مخصوصا وقتی روی هم چیده می شوند.

لبه های گرد و نرم حس نزدیکی بیشتری در افراد ایجاد کرده و حس انعطاف پذیری، صلح و تنوع را القا می کنند. می توان گفت این اشکاب در ذهن مخاطب تداعی گر اطمینان و ثبات هستند. مثلث به دلیل داشتن زوایای مختلف همانند مربع و مستطیل نشان از نظم و هماهنگی دارد. مفاهیم مثلث های هندسی با طبیعت پیوند دارند.

تبدیل مربع به دایره از لحاظ روانشناسی، نشانه تجربه و استمرار است. در این بخش از لوگو با استفاده از گرادینت (طیف رنگی سفید تا خاکستری) حس پیشروی را برای ذهن مخاطب تداعی می کنیم.

معنی رنگ آبی در طراحی لوگو: حرفه ای گری، اعتماد، اقتدار، احترام، خِرد، وفاداری، معنویت، کمال، پیچیدگی و رازآلودگی رنگ آبی نماد اعتماد و بلوغ است.