منشور منابع انسانی

 

خانواده بزرگ کارنو به عنوان یک شرکت پیشرو و متفاوت در صنایع آرایشی بهداشتی با ایمان راستین وعزمی راسخ و رسالتی متعالی و سترک مبنی بر ترویج فرهنگ سلامت در حوزه های زیبایی با در نظر گرفتن شان پر جلال هموطنان ایرانی و به منظور دستیابی به این آرمان والا در راستای رشد و اعتلای فکر و نگرش فرد به فرد خانواده کارنو، خود رو موظف به بیان ارزشهای منابع انسانی دانسته و از این رو مواردی به استان پر مهر شما تقدیم می دارد.

اهتمام این مجموعه همواره بر این اصل استوار گردیده تا همکاران براساس چهار اصل کلیدی که نوعی از ساختار لوگو و آرم شرکت بوده انتخاب شوند که این اصول در گزینش ثروت های انسانی جاری شده است که این چهار اصل عبارتند از اصالت فردی و شخصیتی – نگرش و تفکر سازنده و دانش و تجربه است.

خط مشی شرکت کارنو در حوزه منابع انسانی همواره این بوده که جمعی از نخبه ها را گرده هم آورده و به نوعی صیاد مغزها باشیم تا با اتکاء به اسم این مجموعه کاری نو و خدماتی نوین به ملت ذی شان ایران در صنعت آرایشی و بهداشتی ارائه نماییم.

رسالت شرکت کارنو در خصوص منابع و ثروت های انسانی توانمندسازی و رشد دادن همکاران و تمامی حوزه های فرضیه و متصوره در کارها و انجام صفات هر چه بهتر و متعالی تر بوده و هست، در این خصوص و بی وقفه در جستجوی موفقیت های بیشتر هستیم.

ارزش های بنیادین این خانواده بزرگ شامل صداقت، درستکاری، وفاداری به فرهنگ اصیل خانواده ایرانی ادب و احترام و کمک به همنوع بوده و بدون کوچکترین مماشات لحظه ای از این مهم عقب نخواهیم نمود.

در خانواده بزرگ کارنو به کوچکترین تحول مثبت و سازنده ارج نهاده می شود ما با مسئولیت پذیری تمام و کمال همه نسبت به هم متعهد، وفادار و صادق هستیم.

ایجاد ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ(زندگی ارزشمند و کار ارزشمند)عناصری است که ما رو از دیگران متمایز می نماید.

ما در این مجموعه با اقتدار و تواضع، نظم فرد جمعی همواره با سرلوحه قرار دادن رعایت اصول مشتری مداری و تعهد به همنوع و دینی که به اجتماع احساس می کنیم و دلسوزانه برای شرکت فکر و کار می کنیم.

شرکت کارنو با همت همه اعضاء با نگاهی حرفه ای و مسئولانه به انجام درستی از کارها و انجام وظایف و مسئولیت پذیری در همه امور گام می نهیم و همواره در پی استعدادهای جدید و تفکرهای به روز هستیم.

در شرکت کارنو عزم همه همکاران بر فعل خواستن و تعالی و رشد روز افزون خانواده کارنو می باشد و با الهام از نام کارنو روشهای سنتی و قدیمی را به چالش کشیده و با نگاهی نافذ به روشهای بدیع و نو به جهانی شدن فکر می کنیم و برای جهانی شدن گام بر می داریم. تاهمواره با خدماتی نوین برای داشتن ایرانی همیشه آباد و فاخر بسان در همیشه خوش بدرخشیم.