ماموریت شرکت کارنو اندیشان ماد

 

شرکت کارنو اندیشان ماد با هدف انجام کاری نو حمایت از تولید داخلی، اشاره فرهنگ استفاده از محصول با کیفیت ایرانی برای مصرف کنندگان در سال 1380 فعالیت خود را آغاز

نموده و امروز با برخورداری از دانش روز دنیا نیروها کارآزموده و مجرب، سیستم های مدیریتی هوشمند و ساختاری کارزموده و مجرب محصولاتی با کیفیت با در بازار آرایشی بهداشتی

ارائه نموده است، محصولاتی که در شان مصرف کننده فهیم ایرانی می باشد.