کارنو اندیشان ماد
پیشرو و متفاوت
در صنایع آرایشی و بهداشتی

کارنو اندیشان ماد همواره در جهت به کارگیری دانش، اطلاعات و تجربه هایی که در این دو دهه ی فعالیت خود به دست آورده است، می کوشد.

باشد تا با رضایت مشتریان عزیز، این موهبت و عنایت حضرت حق، جایگاهی ویژه در حیطه ی توزیع و تولید در صنایع آرایشی و بهداشتی خلق کند.

صداقت

ارزش های بنیادین این خانواده بزرگ شامل صداقت، درستکاری، وفاداری به فرهنگ اصیل خانواده ایرانی ادب و احترام و کمک به همنوع بوده و بدون کوچکترین مماشات لحظه ای از این مهم عقب نخواهیم نمود.

مشتری مداری

ما در این مجموعه با اقتدار و تواضع، نظم فرد جمعی همواره با سرلوحه قرار دادن رعایت اصول مشتری مداری و تعهد به همنوع و دینی که به اجتماع احساس می کنیم و دلسوزانه برای شرکت فکر و کار می کنیم.

توانمندسازی

رسالت شرکت کارنو در خصوص منابع و ثروت های انسانی توانمندسازی و رشد دادن همکاران و تمامی حوزه های فرضیه و متصوره در کارها و انجام صفات هر چه بهتر و متعالی تر بوده و هست، در این خصوص و بی وقفه در جستجوی موفقیت های بیشتر هستیم.
اخبار اخیر
آخرین اخبار ما